e-commerce

Czym są BRICs i N-11 i co oznaczają dla Twojej firmy?

Istnieje wiele nurtów zmieniających kształt globalnego handlu i finansów. Większość z tych zmian jest w takim samym stopniu nieunikniona, jak i daleko idąca. Obecnie wiodącym trendem jest przesunięcie gospodarczego środka ciężkości z USA i Europy na Chiny oraz inne wschodzące gospodarcze gwiazdy. Gdzie szukać tych gwiazd i co musisz o nich wiedzieć? Czy będą nimi BRICs, N-11, albo MINT?

Aby pomóc w zrozumieniu dynamiki nowej, globalnej gospodarki, niektóre kraje łączone są w grupy, które tworzy się w oparciu o ich wspólne cechy, takie jak tempo wzrostu, liczba ludności czy sytuacja polityczna. Wszyscy znamy G7 (wcześniej G8), ale komu mówią coś nazwy takie jak: BRICs czy N11? Co oznaczają one dla Twojego biznesu?

 

Czym jest BRICs?

Termin ten został po raz pierwszy użyty w 2001 roku przez byłego ekonomistę banku Goldman Sachs i rządu Wielkiej Brytanii – Jima O’Neilla. Kraje „BRIC” to: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. O’Neill wskazał je jako mające potencjał do obalenia ekonomicznej hegemonii grupy G7 i bycia wielką czwórką, napędzającą światowe gospodarki w nadchodzącym wieku. Od tego momentu (przynajmniej według O’Neilla) kraje te miały odgrywać znaczącą rolę w handlu zagranicznym: Brazylia jest 8., Rosja 12., Indie 6., a Chiny 2. w światowym rankingu PKB. W roku 2009 odbył się pierwszy szczyt przywódców grupy BRIC.  To wydarzenie nadało jej miano formalnej instytucji, będącej czymś więcej niż tylko ekonomicznym skrótowcem.

 

Po liberalizacji ekonomii w roku 1987, Chiny są dziś gotowe, żeby do roku 2032 zastąpić USA w roli największej gospodarki świata. Jednocześnie wzrost PKB w Indiach pozwala im w tempie ekspresowym wspinać się w światowych rankingach i jest nawet większy niż nawet ten, którym mogą pochwalić się Chiny. Brazylia ponownie zaczyna rosnąć po recesji z roku 2014. Dodatkowo jest też Republika Południowej Afryki, która została określona jako kraj towarzyszący pozostałym z grupy BRIC i spowodowała zmianę ich nazwy na BRICs – pomimo że jej populacja jest znacznie mniejsza niż pozostałych krajów z tej grupy.

Jak  radzą sobie członkowie BRIC?

W roku 2015 połączone PKB krajów grupy BRICs (włączając RPA) wynosiło około jedną trzecią tego, czym mogły pochwalić się kraje członkowskie G7 (USA, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy, Japonia i Francja). Według przewidywań, do roku 2050 liczby będą przedstawiały się zupełnie inaczej: kraje BRICS będą miały dwukrotnie większe PKB niż G7. Jest to niewiarygodna, ale prawie nieunikniona zmiana.

Jednak prognozy odnośnie BRICs stanęły w ostatnich latach w ogniu krytyki. Rosję i Brazylię dotknęła recesja, podczas gdy rozwój Chin niespodziewanie zwolnił. Doszło do tego, że bank Goldman Sachs zamknął w 2010 roku fundusz inwestycyjny BRICs. Jednak patrząc na to wszystko  długofalowej perspektywie, kraje BRICs wciąż dobrze rokują.

Czy mogą stać się Twoim kolejnym rynkiem eksportowym? Oto nasz krótki przewodnik po ekonomiach krajów wchodzących w skład BRIC

Brazylia

Brazylia

Stopień wzrostu: 1%

Plusy
Brazylia to druga największa gospodarka w obu Amerykach, zaraz po USA. Rosnąca klasa średnia z wysokim zapotrzebowaniem na import. Może być 4. największą ekonomią świata do roku 2050.

Minusy

Najniższy współczynnik wzrostu i najmniejszy importer z wszystkich członków BRIC. W 2017 roku import wygenerował tylko 150 miliardów $. Wciąż podnosi się po niedawnej recesji.

Jak łatwo prowadzić tam biznes?

Brazylia – w rankingu Banku Światowego – na 190 krajów, w których najłatwiej prowadzić interesy, zajmuje 109 miejsce. I stale poprawia swoją pozycję.

Najważniejsze towary importowe: paliwa i ropa, maszyneria elektroniczna, komputery, pojazdy, chemia organiczna i nawozy, farmaceutyki, plastiki,

Czy spełnia nadzieje, jakie pokładano w BRICs?

Brazylia jest odrobinę w tyle, ale ponownie wraca do życia.

Nasza ocena: 4-

Rosja

Stopa wzrostu: 1,5%

Plusy

Nie przestaje się rozwijać i pozostaje ważnym rynkiem dla importu, pomimo sankcji międzynarodowych. Rosja jest jedynym z krajów BRICs z przychodem PKB na osobę przekraczającym światową średnią.

Minusy

Faktyczne pensje spadają od 2013 roku. Rosja może stracić pozycję na korzyść czekających, by wskoczyć na jej miejsce Indonezji czy Tajlandii. Gospodarka Korei Południowej jest mniej więcej taka sama (Rosja ma jednak więcej ludności).

Jak łatwo prowadzić tam biznes?

Rosja zajmuje 31. miejsce w wyżej wspomnianym rankingu Banku Światowego.  Czyni ją to najwyżej sklasyfikowanym na tej liście krajem z BRICs.

Główne towary importowe: maszyneria, komputery, pojazdy, farmaceutyki, plastiki, części do samolotów i pojazdów kosmicznych, żelazo, stal, owoce, orzechy.

Czy spełnia nadzieje pokładane w BRICs?

Rosja ciągle jest ważną siłą w handlu międzynarodowym. Ciągle może mieć przed sobą swoje najlepsze dni.

Nasza ocena: 3-

Indie

Stopa wzrostu: 8,2%

Plusy

Lider wzrostu wśród krajów BRICs. Szósta największa gospodarka świata z ogromną liczbą ludności i brakiem przesłanek sugerujących, by miała zwolnić. Szybko rosnący sektor usług sugeruje wzrost środków przeznaczanych na zakupy.

Minusy

Najniższy współczynnik PKB na mieszkańca (ale rynek w Indiach jest ogromny)

Jak łatwo prowadzić tam biznes?

Indie znajdują się według Banku Światowego na 77 miejscu na 190 krajów, w których najłatwiej prowadzić interesy.

Najważniejsze towary importowe: paliwa, kamienie szlachetne, metale szlachetne, przedmioty elektroniczne i komputery, chemikalia, plastiki, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje, woski, stal, żelazo

Czy spełnia nadzieje, jakie pokładano w BRICs?

Indie przebywały w cieniu Chin, ale wydają się być gotowe, żeby wyjść na światło dzienne, jako globalna siła, z którą trzeba się liczyć

Nasza ocena: 4+

Chiny

Stopa wzrostu: 6,9%

Plusy

Wciąż szybko się rozwijają. Najprawdopodobniej zastąpią USA w roli największej światowej gospodarki w okolicach 2030 roku.

Minusy

Tempo rozwoju Chin maleje, prawdopodobnie przenosząc się stopniowo na sąsiadujące gospodarki (Hongkong, Indonezja, Tajlandia).

Jak łatwo prowadzić tam biznes?

Chiny znajdują się na 46. miejscu wśród państw, w których najłatwiej prowadzić interesy. Ich pozycja rośnie w związku z coraz większym otwieraniem się  na inwestycje zagraniczne.

Najważniejsze towary importowe: sprzęt elektryczny, paliwa i ropa, komputery, kruszce, sprzęt medyczny i optyczny, pojazdy, plastiki, chemikalia, miedź

Czy spełnia nadzieje, jakie pokładano w BRICs?

Czy Chiny wykorzystują potencjał jaki ma BRICs? Dane makroekonomiczne wskazują, ze tak. Silna pozycja Chin w światowej gospodarce jest coraz bardzie widoczna. Już nie tylko wytwórcy towarów ale jako ogromy rynek konsumencki czy inwestora.

Nasza ocena: 5-

 

Sprawdź jak Chiny planują nowy Jedwabny Szlak

Poznaj „Następną Jedenastkę”

Entuzjazm dla idei BRICs osłabł. Co więc zajęło jej miejsce? „N-11”. Termin ten, również  ukuty przez Jima O’Neilla, po raz pierwszy pojawił się w 2005 roku. Po krajach z grupy BRICs do gry wchodzi 11 następnych obiecujących gospodarek: Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Turcja, Korea Południowa i Wietnam.

Te kraje stanowią dość różnorodną mieszaninę. Co je w takim razie tak naprawdę łączy? Ogromny potencjał na wzrost ekonomiczny. Obok podanych przez O’Neilla gospodarek można wymienić także Etiopię i Kongo.

Od roku 2005 na tle grupy szczególnie wyróżniają się Korea Południowa, Turcja, Nigeria, Filipiny i Wietnam (członkowie Azjatyckich Tygrysów). Pisząc o nich w kwietniu 2018 roku, Jim O’Neill zauważył, że wzrost w grupie N-11 wyniósł w tej dekadzie 4,5%, a w poprzedniej 4%.

Na koniec przedstawiamy „MINT”

„Meksyk, Indonezja, Nigeria, Turcja”. Jak zapewne udało Ci się zauważyć, wszystkie te kraje pojawiły się już przy okazji grupy N-11. Traktuj MINT w kategoriach rozwinięcia N-11. Specjaliści Goldman Sachs przewidują, że do roku 2050 członkowie MINT mogą znajdować się wśród 20 największych gospodarek świata, a Indonezja i Meksyk przebiją się nawet do  pierwszej 10.

Poszerz swoje granice sprzedażowe

BRIC, N-11, MINT – to tak naprawdę tylko skrótowce używane przez ekonomistów. Jednocześnie mogą nam wszystkim pomóc zrozumieć wzrost i potencjał rynków i krajów, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju biznesu. Mogą podpowiedzieć, gdzie warto ruszyć ze swoją ofertą, gdzie rozpocząć działania marketingowe, a nawet gdzie otworzyć nowe biura.

Najsprytniejsze firmy będą prowadziły działania za granicą, aby zapewnić sobie nowe rynki zbytu i w konsekwencji wzrost. Granice dla globalnego handlu są dziś łatwe do przekroczenia dzięki liberalizacji polityki celnej w wielu krajach oraz dostępności sprawnego transportu. Teraz pozostaje tylko nawiązanie współpracy z firmą logistyczną, która pomoże dotrzeć Twoim produktom do odbiorców na całym świecie.

 

Zacznij ekspansję na zagraniczne rynki z DHL Express

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami