Import towarów spoza Unii Europejskiej

Dla klientów posiadających konto IMPORT EXPRESS  DHL Express oferuje możliwość szybkiego transportu towarów z całego świata. Przesyłki zagraniczne z towarami spoza Unii Europejskiej podlegają odprawie celnej. Administracja państwowa może naliczyć należny podatek VAT oraz cło.

Import: kiedy przesyłka jest zwolniona z podatku VAT?

Jeżeli wartość importowanej przesyłki spoza Unii Europejskiej nie przekracza 22 EUR. Ustawa o podatku VAT (art. 51 ust. 1):

„zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro”.

Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje następujących towarów: napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, perfum i wód toaletowych oraz towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Import: kiedy przesyłka zwolniona jest z cła?

Przesyłki zamawiane spoza Unii Europejskiej również mogą być zwolnione z cła. Jest to jednak ściśle określone w prawie wspólnotowym, warto o tym pamiętać szczególnie dziś kiedy sprowadzamy coraz więcej przesyłek z zagranicy.

Przesyłki zwykle są zwolnione z cła jeżeli przesyłka ma charakter handlowy a jej wartość jest niższa niż 150 EUR oraz towary, na które w kraju pochodzenia obowiązuje 0% stawka cła. Zwolnieniu z cła podlegają też przesyłki wysłane od osoby prywatnej do osoby prywatnej o charakterze upominkowym, których wartość przesyłek nie przekracza 45 EUR.

Jak jest liczone cło w imporcie?

Wartość celna towaru obliczana jest przez agencję celną na podstawie całościowych kosztów zakupu towaru. Składa się na niego koszt towaru oraz koszt przesyłki. Kosztami cła urząd celny obciąża zwykle odbiorcę przesyłki chyba że nadawca postanowi inaczej. DHL Express oferuję możliwość opłacenia należności celnych i podatkowych przez nadawcę. Jest to szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia sklepu ecommerce wysyłającego towary poza granice Unii Europejskiej.

Import: jak zacząć?

Jeżeli planujesz import próbek lub towarów zgłoś się do DHL Express. Zapytaj o konto IMPORT EXPRESS. Najprościej jak zostawisz nam swoje dane w formularzu, oddzwonimy do Ciebie.