Eksport

VerpackG – nowe prawo dotyczące eksportu opakowań do Niemiec.

1 stycznia 2019 roku to data, którą w kalendarzu, czerwonym kolorem powinien mieć zaznaczoną każdy przedsiębiorca eksportujący towary do Niemiec. Tego dnia bowiem wchodzi w życie VerpackG – nowa, bardziej rygorystyczna wersja regulacji prawnej dotyczącej opakowań wwożonych na teren naszych zachodnich sąsiadów.

Czym jest VerpackG?

Z jednej strony można powiedzieć, że to w zasadzie nic nowego, bo sam projekt Verpackungsgesetz wszedł w życie już w 2009 roku. Obecne zmiany, to zaktualizowana wersja obowiązującego rozporządzenia – VerpackV. Z drugiej strony zmiany są na tyle znaczące, że zdecydowanie warto się z nimi zapoznać. W przeciwnym razie można znaleźć niespodziewanie w swojej skrzynce rachunek na kilkaset tysięcy euro. Tak, to nie literówka. Kary związane z niedostosowaniem się do wchodzących z dniem 1 stycznie 2019 przepisów mogą sięgnąć nawet 200 000 Euro. Ale to nie jedyna zmiana.

Regulacje, o których mowa, mają na celu wyegzekwowanie pokrycie kosztów utylizacji opakowań od firm wprowadzających je na rynek niemiecki, Znaczy to tyle, że firmy, które wysyłały towary do Niemiec, w jakiegoś rodzaju opakowaniach, czy to papierowych, czy metalowych, czy też, jakichkolwiek innych, były zobowiązane uiścić z tego tytułu opłatę, w oparciu o ilość i rodzaj stosowanego do opakowań materiału. Tyle że, niemiecki ustawodawca nie wziął pod uwagę, że nie wszyscy będą sumiennie spełniać swój wynikający z prawa obowiązek.

Czym różni się VerpackG od VerpackV?

Tak jak poprzednio, ustawodawca będzie oczekiwał pokrycia kosztów usunięcia powstałych przy dostawach odpadów, przez firmy ich dostarczające. Zmienia się natomiast to, że od 1 stycznia pojawi się proces rejestracji, mający zapobiegać sytuacjom, w których dostarczyciele opakowań nie regulują wymaganych od nich płatności. Głównym założeniem obecnej regulacji jest więc uszczelnienie i wyegzekwowanie ustaleń poprzedniej.

Jak wyglądają szczegóły VerpackG?

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot przed rozpoczęciem współpracy i dostawy towarów do Niemiec jest zobowiązany do dokonania rejestracji na specjalnie przygotowanej do tego stronie internetowej. Do jego obsługi został dedykowany system rejestracji LUCID. To właśnie ci, którzy nie dokonają rejestracji muszą się liczyć z ewentualnością znalezienia w swojej skrzynce rachunku na 200 000 Euro. Tyle bowiem ma wynosić maksymalna kara za wysyłanie niezarejestrowanych opakowań. Za zarejestrowanie się, ale nie wprowadzanie właściwej ilości produktów może czekać kara do 100 000 Euro. Warto więc poświęcić odrobinę czasu, żeby prawidłowo dopełnić wszystkich formalności.

W trakcie rejestracji w Stiftung Zentralstelle Verpackungsregister należy podać rodzaj oraz przewidywaną ilość materiałów do pakowania, które będą przesyłane do Niemiec przez określony czas. Ponadto, wymagane będzie przesłanie stosownego raportu do organu zarządzającego całą procedurą. Wspomniany raport powinien zawierać dane potwierdzające ile materiałów faktycznie zostało przesłanych.

Te z firm, które w trakcie szacowania swoich planowanych potrzeb wysyłkowych przekroczą:

– 80 ton dla opakowań szklanych,

– 50 ton dla opakowań papierowych, kartonowych i tekturowych,

– 30 ton dla opakowań metalowych, aluminiowych, plastikowych, opakowań napojów, lub innych opakowań kompozytowych,

muszą liczyć się z tym, że czeka je wypełnienie dodatkowej deklaracji. W dokumencie takim należy zawrzeć typy i ilości opakowań, które dostarczy się w danym roku kalendarzowym. Informacja taka, musi być przekazana do połowy maja następnego roku.

Regulacja dotyczy wszystkich, bez względu na planowany wolumen.

Nie są jeszcze znane konkretne kwoty, jakich należy się spodziewać za dostawy konkretnych typów i ilości opakowań. Na stronie internetowej, dedykowanej całej akcji, znajdują się zapewnienie, że proces wyliczenia należności przez poszczególne podmioty będzie szybki i bezproblemowy.

Jakie są obowiązki wynikające z przepisów?

Firmy objęte przepisami mają od 1 stycznia 2019 r. obowiązek rejestracji i raportowania w systemie LUCID prowadzoną przez Centralną Agencje w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w How-To Guide to the Packaging Act for Manufacturers oraz przygotowanych odpowiedziach na 10 najczęstszych pytań.

Przygotowana została również uproszczona instrukcja w formie video.

Dodatkowo firmy objęte przepisami maja obowiązek zawarcia umowy na utylizację odpadów z jedną z firm należących do Dual System. Obowiązek ten istnieje od 1998 roku. Więcej informacji na stronie Dual Systeme.

Wszelkie szczegóły i informacje odnośnie procedury, planów i wszystkiego związanego programem Verpackungsgesetz można znaleźć na dostępnej w języku angielskim i niemieckim stronie https://verpackungsgesetz-info.de/en/.

 

Dowiedz się jak DHL Express dba o środowisko naturalne

To jeszcze nie koniec.

Zarówno VerpackV, jak i mające wejść w życie 1 stycznia 2019 roku rozporządzenie VerpackG są częścią większego planu ekologicznego. Start kolejnego etapu planowany jest na styczeń roku 2022. Szczegółów co do tego jak będzie wyglądał kolejny etap nie podano. Znane są natomiast zakładane przez program cele. Na przykład dla opakowań szklanych, które, według obecnie obowiązujących planów, mają być poddane recyklingowi w 75%, cel na rok 2022 wynosi 90%, dla opakowań plastikowych, które na dziś dzień powinny być odzyskiwane w 36%, od stycznia 2022 roku ma wynosić 63%, a opakowania po napojach, obecnie odzyskiwane w myśl VerpackV w 60%, za 4 lata mają osiągnąć 80%.

Kontakt Kontakt z Międzynarodowymi Specjalistami